Logowanie

Rada Miasta i Gminy Szamotuły - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.359320.8.2012

  uchwała nr XXV/299/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie pozbawienia drogi nr 258023P kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.359220.8.2012

  uchwała nr XXV/298/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34451.8.2012

  uchwała nr XXIV/284/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Pamiątkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34441.8.2012

  uchwała nr XXIV/283/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla dz. 605/1, 605/2, 606, 770 i 769/1 położonych na gruntach wsi Pamiątkowo.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.294928.6.2012

  uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gąsawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.294828.6.2012

  uchwała nr XXIV/276/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mutowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.287326.6.2012

  uchwała nr XX/233/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Skrajnej w Szamotułach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24684.6.2012

  uchwała nr XXII/250/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189823.4.2012

  uchwała nr XX/234/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych na gruntach wsi Lulinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.187919.4.2012

  uchwała nr XXI/244/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/200/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamotuły na lata 2012 ÷ 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.187819.4.2012

  uchwała nr XXI/242/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.181917.4.2012

  uchwała nr XX/232/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kępa gm. Szamotuły - Etap II.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16623.4.2012

  uchwała nr XXI/241/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szamotuły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.153326.3.2012

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.152926.3.2012

  uchwała nr XX/235/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat z zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.152826.3.2012

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.140119.3.2012

  uchwała nr XX/216/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134213.3.2012

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otorowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134113.3.2012

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gąsawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134013.3.2012

  uchwała nr XX/221/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lulinku.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.