Logowanie

Rada Miejska w Łęcznej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.254729.8.2012

  uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 • uchwała nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)8.8.2012

  uchwała nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna

 • uchwała nr XXI/128/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)3.8.2012

  uchwała nr XXI/128/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna

 • uchwała nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)10.7.2012

  uchwała nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna


 • uchwała nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)10.7.2012

  uchwała nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna

 • uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)6.7.2012

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

 • uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)4.7.2012

  uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa i logopedy

 • uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)19.6.2012

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 • uchwała nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)11.4.2012

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz zasad jej przyznawania

 • uchwała nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)27.3.2012

  uchwała nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu gminy Łęczna na zadania z zakresu ochrony środowiska

 • uchwała nr XVI / 94 /2011 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)19.3.2012

  uchwała nr XVI / 94 /2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2012 rok

 • uchwała nr XV/84/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z (...)25.1.2012

  uchwała nr XV/84/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2012

 • uchwała nr XV/83/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z (...)25.1.2012

  uchwała nr XV/83/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • uchwała nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z (...)25.1.2012

  uchwała nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z (...)25.1.2012

  uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łęczna na rok 2012

 • uchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z (...)25.1.2012

  uchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)22.12.2011

  uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.

 • uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)22.12.2011

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.

 • uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)10.11.2011

  uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łęczna.

 • uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej (...)10.11.2011

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz zasad jej przyznawania.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.