Logowanie

Rada Miejska w Białym Borze - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162212.7.2012

  uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wpisu "Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez" do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162112.7.2012

  uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93626.4.2012

  uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.74528.3.2012

  uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72126.3.2012

  uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5589.3.2012

  uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5042.3.2012

  uchwała Nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.29108.12.2011

  uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27867.12.2011

  uchwała Nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, nadania kategorii oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.258929.11.2011

  uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.258829.11.2011

  uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.258729.11.2011

  uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia sredniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.258629.11.2011

  uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.133.240421.11.2011

  uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.236715.11.2011

  uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zwolnień z realizacji zajęć dydaktycznych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.16603.8.2011

  uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.16593.8.2011

  uchwała Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Publiczne Przedszkole Miejskie w Białym Borze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.16583.8.2011

  uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.158925.7.2011

  uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia: 1) Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; 2) Prognozy oddziaływania na środowisko ?Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017?; 3) Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; 4) Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.14241.7.2011

  uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.