Logowanie

Rada Miejska w Brzesku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.378631.7.2012

  uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.303027.6.2012

  uchwała nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. 2012.302927.6.2012

  uchwała nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.289622.6.2012

  uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r.w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach


 • DZ. URZ. 2012.26816.6.2012

  uchwała nr XXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.210311.5.2012

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.210211.5.2012

  uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.

 • DZ. URZ. 2012.19398.5.2012

  uchwała nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.

 • DZ. URZ. 2012.19388.5.2012

  uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Jadownikach.

 • DZ. URZ. 2012.19167.5.2012

  uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.161616.4.2012

  uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.154812.4.2012

  uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.103212.3.2012

  uchwała nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.9118.3.2012

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2012.9108.3.2012

  uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Sterkowcu.

 • DZ. URZ. 2012.67421.2.2012

  uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.

 • DZ. URZ. 2012.65417.2.2012

  uchwała nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.63214.2.2012

  uchwała nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.

 • DZ. URZ. 2012.65.1.2012

  uchwała nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.586.672415.12.2011

  uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.