Logowanie

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.24203.9.2012

  uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.135.150327.5.2011

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach.

 • DZ. URZ. 2011.135.150227.5.2011

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.208.204513.7.2010

  uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok


 • DZ. URZ. 2010.208.204413.7.2010

  uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. 2010.199.19492.7.2010

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.199.19482.7.2010

  uchwała nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.192.179225.6.2010

  uchwała nr LII/368/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2009.

 • DZ. URZ. 2010.178.163414.6.2010

  uchwała nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.156.131114.5.2010

  uchwała nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. 2010.154.129012.5.2010

  uchwała nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.140.110526.4.2010

  uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

 • DZ. URZ. 2010.132.99020.4.2010

  uchwała nr L/357/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2010.132.98920.4.2010

  uchwała nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.101.73923.3.2010

  uchwała nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.78.5882.3.2010

  uchwała nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy

 • DZ. URZ. 2010.78.5872.3.2010

  uchwała nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.52.36211.2.2010

  uchwała nr XLVII/326/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.8.4812.1.2010

  uchwała nr XLVI/315/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.544.413518.12.2009

  uchwała nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.