Logowanie

Rada Miejska w Kożuchowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.16243.9.2012

  uchwała nr XXXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.16223.9.2012

  uchwała nr XXXIV/165/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158622.8.2012

  uchwała nr XXXIII/163/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158522.8.2012

  uchwała nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kożuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158422.8.2012

  uchwała nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów

 • zarządzenie nr 0050.40.2012 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)12.7.2012

  zarządzenie nr 0050.40.2012 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Kożuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za rok 2011.

 • uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)11.6.2012

  uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)11.6.2012

  uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • uchwała nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)16.4.2012

  uchwała nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kożuchów w obrębach Stypułów i Cisów

 • uchwała nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)30.3.2012

  uchwała nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • uchwała nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)30.3.2012

  uchwała nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2012r.

 • uchwała nr XXVI/122/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)5.3.2012

  uchwała nr XXVI/122/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.

 • uchwała nr XXIII/103/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)31.1.2012

  uchwała nr XXIII/103/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów

 • uchwała nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)27.1.2012

  uchwała nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2012 rok.

 • uchwała nr XXII/96/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)18.12.2011

  uchwała nr XXII/96/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2012

 • uchwała nr XVI/71/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)4.10.2011

  uchwała nr XVI/71/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • uchwała nr XV/64/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z (...)15.9.2011

  uchwała nr XV/64/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • uchwała nr XIV/52/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)8.8.2011

  uchwała nr XIV/52/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 • uchwała nr XIV/51/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)8.8.2011

  uchwała nr XIV/51/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • uchwała nr XIV/50/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie (...)8.8.2011

  uchwała nr XIV/50/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.