Logowanie

Rada Miejska w Krotoszynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271720.6.2012

  uchwała nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271620.6.2012

  uchwała nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.233522.5.2012

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Spartańskiej i Glinki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182517.4.2012

  uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182417.4.2012

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182317.4.2012

  uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedla na terenie miasta Krotoszyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.132012.3.2012

  uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Krotoszyna oraz nadania nazwy ronda

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71230.1.2012

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/116/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Krotoszyna, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku nie uiszczenia tych opłat oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70330.1.2012

  uchwała nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70230.1.2012

  uchwała nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.54223.1.2012

  uchwała nr XV/125/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.934.1.2012

  uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.356.628120.12.2011

  uchwała nr XIV/124/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.54132.12.2011

  uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego wykonywane na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.53612.12.2011

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie Al. Powstańców Wlkp. oraz Promenady

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.321.524330.11.2011

  uchwała nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.321.524230.11.2011

  uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.321.524130.11.2011

  uchwała nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.321.524030.11.2011

  uchwała nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.321.523930.11.2011

  uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.