Logowanie

Rada Miejska w Małogoszczu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.218631.7.2012

  uchwała nr 14/115/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

 • DZ. URZ. 2012.161230.5.2012

  uchwała nr 13/105/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody.

 • DZ. URZ. 2012.136911.5.2012

  uchwała nr 12/101/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.136811.5.2012

  uchwała nr 12/ 97 / 12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia na terenie gminy Małogoszcz dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.


 • DZ. URZ. 2012.7828.3.2012

  uchwała nr 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.305.366015.12.2011

  uchwała nr 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta .

 • DZ. URZ. 2011.305.365915.12.2011

  uchwała nr 9/72/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.305.365815.12.2011

  uchwała nr 9/71/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.305.365715.12.2011

  uchwała nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. 2011.305.365615.12.2011

  uchwała nr 9/69/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.305.365515.12.2011

  uchwała nr 9/68/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .

 • DZ. URZ. 2011.289.33397.12.2011

  uchwała nr 8/ 64 /11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Małogoszcz.

 • DZ. URZ. 2011.289.33387.12.2011

  uchwała nr 8 /61 / 11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. 2011.239.27515.10.2011

  uchwała nr 7/54/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz.

 • DZ. URZ. 2011.119.128810.5.2011

  uchwała nr 5/31/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Małogoszczu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.65.74815.3.2011

  uchwała nr 4/ 23/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. 2011.65.74715.3.2011

  uchwała nr 4/18/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.24.3351.2.2011

  uchwała nr 3/17/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.

 • DZ. URZ. 2011.13.16819.1.2011

  uchwała nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. 2011.13.16719.1.2011

  uchwała nr 3/ 10/ 10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.