Logowanie

Rada Miejska w Nowogrodzie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.217523.7.2012

  uchwała nr XIII/78/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.209016.7.2012

  uchwała nr XIII/76/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.187226.6.2012

  uchwała nr XIII/79/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.101727.3.2012

  uchwała nr XII/67/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką Narew w Nowogrodzie


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.97922.3.2012

  uchwała nr XII/69/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Nowogród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.97022.3.2012

  uchwała nr XII/72/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.40826.1.2012

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.40726.1.2012

  uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27218.1.2012

  uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27118.1.2012

  uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.430.12.2011

  uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.288.330.11.2011

  uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.272.315.11.2011

  uchwała nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.263.324.10.2011

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2011

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.