Logowanie

Rada Miejska w Rynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2016.7.2012

  uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół oraz ich obwodów na terenie gminy Ryn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2016.7.2012

  uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1514.5.2012

  uchwała nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryn, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.148.5.2012

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1323.4.2012

  uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ryn na 2012 r.?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1210.4.2012

  uchwała nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.8022.2.2012

  uchwała nr XVI/147/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.3426.1.2012

  uchwała nr XV/131/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1113.1.2012

  uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Ryn, zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1721.11.2011

  uchwała nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1721.11.2011

  uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.167.11.2011

  uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1518.10.2011

  uchwała nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ryn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1411.10.2011

  uchwała nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Monetki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.7921.6.2011

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wejdyki.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.7921.6.2011

  uchwała nr VI/71/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Tros.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.7921.6.2011

  uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Szymonka.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.7921.6.2011

  uchwała nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Sterławki Wielkie.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.