Logowanie

Rada Miejska w Suchedniowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.203612.7.2012

  uchwała nr 41/VI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.174411.6.2012

  uchwała nr 23/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.173611.6.2012

  uchwała nr 30/IV/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.155325.5.2012

  uchwała nr 24/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.


 • DZ. URZ. 2012.151823.5.2012

  uchwała nr 28/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów?.

 • DZ. URZ. 2012.137711.5.2012

  uchwała nr 14/II/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów na lata 2012-2016? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2012.136411.5.2012

  uchwała nr 13.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulica Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" na obszarze miasta Suchedniów.

 • DZ. URZ. 2012.136311.5.2012

  uchwała nr 12.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulica Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" na obszarze miasta Suchedniów.

 • DZ. URZ. 2012.13157.5.2012

  uchwała nr 15/II/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Suchedniów w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2012.80212.3.2012

  uchwała nr 10.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym

 • DZ. URZ. 2012.80112.3.2012

  uchwała nr 9/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • DZ. URZ. 2012.80012.3.2012

  uchwała nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.79912.3.2012

  uchwała nr 4/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. .w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów

 • DZ. URZ. 2012.79812.3.2012

  uchwała nr 1/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - "Gazociąg II".

 • DZ. URZ. 2012.4828.2.2012

  uchwała nr 64/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawieustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.38231.1.2012

  uchwała nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.38131.1.2012

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów

 • DZ. URZ. 2012.285.1.2012

  uchwała nr 61.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.301.356514.12.2011

  uchwała nr 59.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2011.289.33427.12.2011

  uchwała nr 54. IX. 2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.