Logowanie

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.39066.8.2012

  uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.39056.8.2012

  uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. 2012.38291.8.2012

  uchwała nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka

 • DZ. URZ. 2012.372726.7.2012

  uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012


 • DZ. URZ. 2012.365324.7.2012

  uchwała nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.340016.7.2012

  uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.26404.6.2012

  uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.221214.5.2012

  uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sucha Beskidzka

 • DZ. URZ. 2012.211511.5.2012

  uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.211411.5.2012

  uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2012.211311.5.2012

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.167817.4.2012

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.100612.3.2012

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.5458.2.2012

  uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka  - dla działki ewidencyjnej nr 9789.

 • DZ. URZ. 2012.13813.1.2012

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.591.693416.12.2011

  uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.591.693316.12.2011

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.591.693216.12.2011

  uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustanowienia i określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

 • DZ. URZ. 2011.581.654913.12.2011

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. 2011.581.654813.12.2011

  uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sucha Beskidzka.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.