Logowanie

Rada Miejska w Zabrzu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354824.8.2012

  uchwała nr XXV/330/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354724.8.2012

  uchwała nr XXV/328/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354624.8.2012

  uchwała nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Profikaltyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354524.8.2012

  uchwała nr XXIV/316/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31793.8.2012

  uchwała nr XXIV/319/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31622.8.2012

  uchwała nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.307727.7.2012

  uchwała nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.307627.7.2012

  uchwała nr XXIV/311/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.284217.7.2012

  uchwała nr XXIII/302/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 maja 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 35 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257022.6.2012

  uchwała nr XXI/279/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22351.6.2012

  uchwała nr XXIII/306/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/266/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22341.6.2012

  uchwała nr XXII/290/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22331.6.2012

  uchwała nr XXII/289/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22321.6.2012

  uchwała nr XXII/286/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego o nazwie: XIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22311.6.2012

  uchwała nr XXII/283/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie: XII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu, ul. Płaskowickiej 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.208417.5.2012

  uchwała nr XXII/291/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.165116.4.2012

  uchwała nr XX/264/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.165016.4.2012

  uchwała nr XX/263/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. Roosevelta 40

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.164916.4.2012

  uchwała nr XX/262/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/11 Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2011 r. dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ", zmienionej Uchwałą Nr XIV/151/2011 r. Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.136426.3.2012

  uchwała nr XIX/228/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.