Logowanie

Rada Powiatu Białobrzeskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.527512.7.2012

  uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51416.7.2012

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51406.7.2012

  uchwała nr XVI/116/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51396.7.2012

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.439929.5.2012

  uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.291427.3.2012

  uchwała nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.291327.3.2012

  uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23658.3.2012

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.139815.2.2012

  uchwała nr XXVI/195/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.64826.1.2012

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.52824.1.2012

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.858631.12.2011

  uchwała nr X/ 80 /2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.645523.11.2011

  uchwała nr X/79/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.56037.10.2011

  uchwała nr IX/76/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.475418.8.2011

  uchwała nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011 ? 2021.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.475318.8.2011

  uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.469817.8.2011

  uchwała nr VIII / 71 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.397916.7.2011

  uchwała nr XXV/178/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.397816.7.2011

  uchwała nr XXIV/173/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.397716.7.2011

  uchwała nr XXIII/164/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.