Logowanie

Rada Powiatu Nowotomyskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30395.7.2012

  uchwała nr XIII/109/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30314.7.2012

  uchwała nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137214.3.2012

  uchwała nr XI/96/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30613.1.2012

  uchwała nr X/87/11 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21410.1.2012

  uchwała nr X/85/11 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21310.1.2012

  uchwała nr X/88/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.523029.11.2011

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów z tym związanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.388212.9.2011

  uchwała nr VII / 63 /2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/219/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.360722.8.2011

  uchwała nr VII/66/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnajzalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.312113.7.2011

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.272513.6.2011

  uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.189426.4.2011

  uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.17917.1.2011

  uchwała nr II/14/2010 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.151.28883.8.2010

  uchwała nr Uchwała Nr XXXII/242/2010 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXX/229/2010 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.