Logowanie

Rada Powiatu Ostrowskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.338525.7.2012

  uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.338425.7.2012

  uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30809.7.2012

  uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.253311.6.2012

  uchwała nr XVI/162/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.253211.6.2012

  uchwała nr XVI/163/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.151626.3.2012

  uchwała nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7716.2.2012

  uchwała nr XI/125/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.676530.12.2011

  uchwała nr X/108/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.676430.12.2011

  uchwała nr X/105/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.676330.12.2011

  uchwała nr X/101/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.297.48004.11.2011

  uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych regulujących zasady używania wyrobów pirotechniki widowiskowej na terenie powiatu ostrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.277.442918.10.2011

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.246.391114.9.2011

  uchwała nr VIII/65/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 września 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.37811.9.2011

  uchwała nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.