Logowanie

Rada Powiatu w Łęcznej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVII/ 154 /2012 Rady Powiatu w Łęcznej (...)10.7.2012

  uchwała nr XVII/ 154 /2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • uchwała nr XVI/147/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)7.5.2012

  uchwała nr XVI/147/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 2 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łęczyńskiego

 • uchwała nr XVI/144/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)7.5.2012

  uchwała nr XVI/144/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • uchwała nr XIV/109/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)19.3.2012

  uchwała nr XIV/109/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012


 • uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)24.11.2011

  uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)14.10.2011

  uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń

 • uchwała nr X/91/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)14.10.2011

  uchwała nr X/91/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

 • uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)21.9.2011

  uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 • uchwała nr IX/82/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)21.9.2011

  uchwała nr IX/82/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

 • uchwała nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)21.9.2011

  uchwała nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.

 • uchwała nr VIII/75/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)26.8.2011

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Łęczyńskiego.

 • uchwała nr VII/68/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)1.8.2011

  uchwała nr VII/68/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 10 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)1.8.2011

  uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • uchwała nr V/41/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)28.4.2011

  uchwała nr V/41/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 • uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)28.4.2011

  uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Łęczyńskiemu i jego jednostkom podległym.

 • uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia (...)7.4.2011

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 • uchwała nr XLII/267/2010 Rady Powiatu w Łęcznej (...)18.2.2011

  uchwała nr XLII/267/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

 • uchwała nr XL/249/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z (...)13.10.2010

  uchwała nr XL/249/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 • uchwała nr XXXV/213/2009 Rady Powiatu w Łęcznej (...)3.3.2010

  uchwała nr XXXV/213/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.