Logowanie

Rada Powiatu w Brzozowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14794.7.2012

  uchwała nr XIX/123/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2235R Sanok - Jawornik Ruski, kategorii drogi powiatowej i  wyłączenia jej z użytkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134518.6.2012

  uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94023.4.2012

  uchwała nr XVII/104/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego  im. Ks. B. Markiewicza

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88917.4.2012

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2326.2.2012

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6617.1.2012

  uchwała nr XV/87/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.264823.11.2011

  uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.22985.10.2011

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.22975.10.2011

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.225026.9.2011

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.224926.9.2011

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w zaocznej formie kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.195317.8.2011

  uchwała nr X/58/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.171019.7.2011

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Brzozowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.144110.6.2011

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.67.123413.5.2011

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.108927.4.2011

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.9287.4.2011

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.9277.4.2011

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz osoby pełnoletniej z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.25903.12.2010

  uchwała nr XLIX/240/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Brzozowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.239227.11.2010

  uchwała nr XLIX/239/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2011 r.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.