Logowanie

Rada Powiatu w Oświęcimiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.372226.7.2012

  uchwała nr XX/230/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.337416.7.2012

  uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka  Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.337316.7.2012

  uchwała nr XIX/221/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.

 • DZ. URZ. 2012.337216.7.2012

  uchwała nr XIX/220/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.


 • DZ. URZ. 2012.337116.7.2012

  uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku  wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

 • DZ. URZ. 2012.337016.7.2012

  uchwała nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego  Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  w Chełmku.

 • DZ. URZ. 2012.336916.7.2012

  uchwała nr XIX/216/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład  Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

 • DZ. URZ. 2012.336816.7.2012

  uchwała nr XIX/214/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.336716.7.2012

  uchwała nr XIX/213/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

 • DZ. URZ. 2012.336616.7.2012

  uchwała nr XIX/212/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.336516.7.2012

  uchwała nr XIX/210/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.32305.7.2012

  uchwała nr XIX/222/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach

 • DZ. URZ. 2012.32295.7.2012

  uchwała nr XIX/219/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku

 • DZ. URZ. 2012.32285.7.2012

  uchwała nr XIX/215/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu

 • DZ. URZ. 2012.32275.7.2012

  uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.31923.7.2012

  uchwała nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski.

 • DZ. URZ. 2012.31913.7.2012

  uchwała nr XX/227/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r.  w sprawie zamiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.31903.7.2012

  uchwała nr XX/225/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IX/109/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski

 • DZ. URZ. 2012.277918.6.2012

  uchwała nr XIX/208/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowym Zakładom Opiekuńczo?Leczniczym w Grojcu

 • DZ. URZ. 2012.277818.6.2012

  uchwała nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Oświęcimiu.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.