Logowanie

Rada Powiatu w Sandomierzu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.24183.9.2012

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.22437.8.2012

  uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.

 • DZ. URZ. 2012.10514.4.2012

  uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2012.7407.3.2012

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.


 • DZ. URZ. 2012.4071.2.2012

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.31725.1.2012

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2012.31625.1.2012

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

 • DZ. URZ. 2011.291.33769.12.2011

  uchwała nr XI/ 70 /2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

 • DZ. URZ. 2011.223.261115.9.2011

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.199.233112.8.2011

  uchwała nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2011.112.11934.5.2011

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.111222.4.2011

  uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2011.61.7039.3.2011

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2011.46.58922.2.2011

  uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.322.34763.12.2010

  uchwała nr XLII/364/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. 2010.322.34753.12.2010

  uchwała nr XLII/362/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

 • DZ. URZ. 2010.283.289422.10.2010

  uchwala nr XLI/352/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.239.236523.8.2010

  uchwała nr XL/342/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym

 • DZ. URZ. 2010.239.236423.8.2010

  uchwała nr XL/340/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2010.222.219528.7.2010

  uchwała nr XXXIX/336/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sandomierskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.