Logowanie

Rady Miejskiej w Chociwlu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.14328.1.2011

  uchwała Nr II / 8 /10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.229729.11.2010

  uchwała Nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.229629.11.2010

  uchwała Nr XXXVI/333/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/269/02 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25.09.2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.229529.11.2010

  uchwała Nr XXXVI/332/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.225226.11.2010

  uchwała Nr XXXVI/335/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.194427.10.2010

  uchwala Nr XXXV/322/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.171916.9.2010

  uchwała nr XXXIV/ 311/ 10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu nr XXXIII/ 297 / 10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.