Logowanie

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.230110.8.2012

  uchwała nr XXII/215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.211023.7.2012

  uchwała nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.210923.7.2012

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.202311.7.2012

  uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.


 • DZ. URZ. 2012.190227.6.2012

  uchwała nr XX/188/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 • DZ. URZ. 2012.140715.5.2012

  uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.111011.4.2012

  uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.

 • DZ. URZ. 2012.109110.4.2012

  uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

 • DZ. URZ. 2012.10403.4.2012

  uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty

 • DZ. URZ. 2012.10393.4.2012

  uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.84415.3.2012

  uchwała nr XVII /150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4909.2.2012

  uchwała nr XVI/130/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.12712.1.2012

  uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.294.341712.12.2011

  uchwała nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.294.341612.12.2011

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

 • DZ. URZ. 2011.294.341512.12.2011

  uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.294.341412.12.2011

  uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

 • DZ. URZ. 2011.294.341312.12.2011

  uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.294.341212.12.2011

  uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.274.314821.11.2011

  uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.