Logowanie

pomoc zdrowotna

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.7517.3.2009

  uchwała nr XVII/112/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2009 r

 • uchwała nr LI/315/10 Rady Miejskiej we Włodawie z (...)20.8.2010

  uchwała nr LI/315/10 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.131.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-94/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.701.3.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.18.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.2523.1.2009

  uchwała nr XXI/148/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.1116.4.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-55/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały Nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego tryb oraz szczegółowe zasady i warunlki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym oraz załącznika Nr 1 do Regulaminu (stanowionego załącznik do uchwały)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.6227.2.2009

  uchwała nr XXII/116/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.69222.2.2011

  uchwała nr 31/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2011 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.107814.3.2011

  uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Kuślin z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu jego przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1919.1.2009

  uchwała nr XXI/168/08 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia (...)13.9.2011

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.170.224.6.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.75.2011.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/41/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy praz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.120.13.6.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/131/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • uchwała nr XXX/263/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia (...)9.1.2009

  uchwała nr XXX/263/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn

 • uchwała nr 120/XXIV/08 Rady Miasta I Gminy Wleń z (...)26.1.2009

  uchwała nr 120/XXIV/08 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.341311.8.2011

  uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia (...)5.2.2010

  uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych ze środków budżetowych Gminy Ulan-Majorat dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.10.2129.1.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-18/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/191/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.68515.5.2009

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV .

 • uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Nowodwór z dnia (...)18.2.2011

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Nowodwór z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowodwór oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.