Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301329.8.2012

  uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Głogów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301228.8.2012

  zarządzenie nr 0050.19.12 Wójta Gminy Kotla z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301128.8.2012

  uchwała nr XIV/83/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru komunikacji kolejowej w obrębie wsi Słup

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301028.8.2012

  uchwała nr XXII/195/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kolei linowej i tras narciarskich ?Kopa? w Karpaczu.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300928.8.2012

  uchwała nr 4/12 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300828.8.2012

  uchwała nr 34/12 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300728.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych; w uchwale Rady Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz w uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych położonych na terenie gminy Rudna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300628.8.2012

  uchwała nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz na rok 2012 .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300528.8.2012

  uchwała nr XVII/105/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300428.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wińsko przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300328.8.2012

  zarządzenie nr 48/2012 Starosty Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Chata "SKSK' z siedzibą przy ul. Legnickiej 2e w Kamiennej Górze w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300228.8.2012

  informacja nr DPE-4110-23(7)/2011/2012/134/MST Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod nazwą: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300127.8.2012

  uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300027.8.2012

  uchwała nr XIX/150/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren w rejonie ul. Rakoszyckiej w Środzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299927.8.2012

  zarządzenie nr 0050.188.2012 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299827.8.2012

  zarządzenie nr 6/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 20 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299727.8.2012

  zarządzenie nr 0050.12.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299627.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 112/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XII/76/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Daszyńskiego, Piłsudskiego i Rzeźniczą w Dzierżoniowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299527.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 121/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 157.XIX.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299427.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 385/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oleśnicy Nr IV/29/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.