Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299327.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 215/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Marcinowice nr X/45/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299227.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 138/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Głogowie na uchwałę Rady Gminy Gaworzyce nr VII/39/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299127.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 125/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 156.XIX.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia ? część północna w Jeleniej Górze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299027.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 977/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Borów nr IX/85/2011z dnia 26 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298927.8.2012

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dziadowa Kłoda

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298827.8.2012

  uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krośnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298724.8.2012

  wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 188/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298624.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 15/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr X/57/11z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Młodych w Dzierżoniowie a granicą miasta z Uciechowem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298524.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 908/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr IX/66/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298424.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 808/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298324.8.2012

  uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298224.8.2012

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/64/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298124.8.2012

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żórawina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298024.8.2012

  uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Bogunów, gm. Żórawina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297924.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.279.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności pkt 10 załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297824.8.2012

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297724.8.2012

  porozumienie nr ED.0711.1.2012 Prezydenta Miasta Głogowa; Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297624.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1261.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 we fragmencie ?oryginałów? uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012 roku nr XIX/100/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz w zakresie w jakim dodaje ona ust. 3 do § 5 uchwały z dnia 29 maja 2006 roku nr XLII/260/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297524.8.2012

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297424.8.2012

  uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.