Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297323.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 153/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/367/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Zgorzelisko we Wrocławiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297223.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 135/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/370/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stoczniowej we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297123.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 129/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr XVII/330/11 z dnia 20 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297023.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 128/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/349/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296923.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 927/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/284/11 z dnia 15 września 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Generała Józefa Hallera i ulicy Ojca Beyzyma we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296823.8.2012

  wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 120/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/369/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej, Chińskiej we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296723.8.2012

  uchwała nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296623.8.2012

  uchwała nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296523.8.2012

  porozumienie nr 033.1.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej; Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia ? Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej dla osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296423.8.2012

  uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Kłonice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296323.8.2012

  uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE I

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296223.8.2012

  uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP KWIETNIKI I

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296122.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 172/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Boguszów-Gorce nr XI/68/11 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru ?Gorce? w Boguszowie Gorcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.296022.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 964/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XIII/103 z dnia 22 września 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295922.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 745/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr X/123/1z dnia 27 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Starkówek ? działka Nr 105

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295822.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 134/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świdnicy nr XII/146/11 z dnia 25 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulicy Leśnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295722.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 945/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica nr IX/87/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295622.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 55/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr VIII/106/11 z dnia 31 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Poręba ? działka nr 633

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295522.8.2012

  uchwała nr XVIII/83/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczepanów, obejmującego działki: 200/31, część 200/43, część 200/41.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.295422.8.2012

  uchwała nr XXII/181/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 września 2004r. zmieniająca uchwałę nr XXI/168/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zarządzanych przez Gminę Miejską Głogów

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.