Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Głogów z dnia (...)8.6.2012

  uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice

 • uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Głogów z dnia (...)8.6.2012

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków

 • uchwała nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku (...)8.6.2012

  uchwała nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Mąkolno w granicach działki ewidencyjnej nr 922/5

 • uchwała nr XVI.99.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze (...)8.6.2012

  uchwała nr XVI.99.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 131/13 AM 1, położonej w obrębie Drogoszowice.


 • uchwała nr 221.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry (...)8.6.2012

  uchwała nr 221.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części , łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

 • uchwała nr XXVI/592/12 Rady Miejskiej Wrocławia z (...)8.6.2012

  uchwała nr XXVI/592/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii ?NEUROMED? Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N6.4131.320.2012.JK8 (...)8.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N6.4131.320.2012.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie § 9 ust. 1 we fragmencie ?Wierzytelność Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu?, § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, § 9 ust. 7 i § 9 ust. 8 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXIII/188/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin

 • uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej w Lubinie z (...)8.6.2012

  uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin

 • uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Walim z dnia 19 (...)8.6.2012

  uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Walim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian do statuty SIK ?Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu?.

 • uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach (...)8.6.2012

  uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę.

 • uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z (...)6.6.2012

  uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Karola Miarki - Komuny Paryskiej - Garncarska w Bolesławcu

 • uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)6.6.2012

  uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Piszkawa

 • uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)6.6.2012

  uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Nieciszów

 • uchwała nr VI/XVIII/161/12 Rady Gminy Wisznia Mała (...)6.6.2012

  uchwała nr VI/XVIII/161/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.

 • uchwała nr VI/XVIII/160/12 Rady Gminy Wisznia Mała (...)6.6.2012

  uchwała nr VI/XVIII/160/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała

 • uchwała nr VI/XVIII/159/12 Rady Gminy Wisznia Mała (...)6.6.2012

  uchwała nr VI/XVIII/159/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42 a ust. 1 Karta Nauczyciela

 • uchwała nr XVIII/96/12 Rady Gminy Kotla z dnia 16 (...)6.6.2012

  uchwała nr XVIII/96/12 Rady Gminy Kotla z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/247/2010 Rady Gminy Kotla z dnia 5 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Kotla lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia (...)6.6.2012

  uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/260/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

 • uchwała nr XXV/108/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)6.6.2012

  uchwała nr XXV/108/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Strzelców, będącej drogą gminną nr 116303D

 • uchwała nr XXVIII/112/12 Rady Miejskiej w Ścinawie (...)6.6.2012

  uchwała nr XXVIII/112/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.