Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr 127/XXI/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr 127/XXI/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Zagórze

 • uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • uchwała nr XIX/136/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (...)5.6.2012

  uchwała nr XIX/136/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

 • uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach (...)5.6.2012

  uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ziębice


 • uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Chojnów z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chojnów

 • uchwała nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z (...)5.6.2012

  uchwała nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/331/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • uchwała nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z (...)5.6.2012

  uchwała nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów

 • uchwała nr XI/58/12 Rady Gminy Stare Bogaczowice z (...)5.6.2012

  uchwała nr XI/58/12 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Struga

 • uchwała nr VI/XVII/153/12 Rady Gminy Wisznia Mała (...)5.6.2012

  uchwała nr VI/XVII/153/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wisznia Mała

 • uchwała nr VI/XVII/151/12 Rady Gminy Wisznia Mała (...)5.6.2012

  uchwała nr VI/XVII/151/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 • uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Łagiewniki

 • uchwała nr 112/XVI/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr 112/XVI/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Ciepłowodach .

 • uchwała nr XVII/194/12 Rady Gminy Miękinia z dnia (...)5.6.2012

  uchwała nr XVII/194/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Białków w gminie Miękinia

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.525.2012.AS2 (...)5.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.525.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2012r. stwierdzające nieważność § 2 ust.1 zdanie 2, § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XXXII/184/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice.

 • uchwała nr XXXII/184/12 Rady Miasta i Gminy Prusice (...)5.6.2012

  uchwała nr XXXII/184/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice

 • uchwała nr XVIII/191/12 Rady Miejskiej w Polkowicach (...)5.6.2012

  uchwała nr XVIII/191/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach.

 • uchwała nr XVIII/190/12 Rady Miejskiej w Polkowicach (...)5.6.2012

  uchwała nr XVIII/190/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • uchwała nr XVIII/124/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (...)5.6.2012

  uchwała nr XVIII/124/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

 • uchwała nr XXVII/124/12 Rady Miejskiej W Jaworze z (...)5.6.2012

  uchwała nr XXVII/124/12 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jawor.

 • uchwała nr XXVII/123/12 Rady Miejskiej W Jaworze z (...)5.6.2012

  uchwała nr XXVII/123/12 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/67/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowe

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.