Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.269030.8.2012

  uchwała nr XIX/40/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/3/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 stycznia 2007 r.w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty skarbowej w Gminie Koluszki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268930.8.2012

  uchwała nr XXIII/115/12 Rady Gminy Głowno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268830.8.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268730.8.2012

  ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268630.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobryszycach, przeprowadzonych w dniu 19 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268530.8.2012

  uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268430.8.2012

  uchwała nr XXV/298/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268330.8.2012

  uchwała nr XVI/174/12 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 13 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/477/10 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268230.8.2012

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skomlin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268130.8.2012

  uchwała nr XXIV/217/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.268030.8.2012

  uchwała nr XXII/101/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łowicz na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267930.8.2012

  uchwała nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujacych na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267830.8.2012

  uchwała nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267730.8.2012

  uchwała nr XXIV/89/12 Rady Gminy Brąszewice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267630.8.2012

  uchwała nr XXIV/88/12 Rady Gminy Brąszewice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brąszewice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267530.8.2012

  uchwała nr XXIII/170/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/162/12 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267430.8.2012

  uchwała nr XXII/162/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267329.8.2012

  uchwała nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267229.8.2012

  sprawozdanie nr 1/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie wykonania budżetu ZGRK za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.267129.8.2012

  uchwała nr 153/12 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.