Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265028.8.2012

  uchwała nr XVI/175/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264928.8.2012

  uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264828.8.2012

  uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264728.8.2012

  uchwała nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264628.8.2012

  uchwała nr XXV/211/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264528.8.2012

  uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/54/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264428.8.2012

  uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Tomaszowskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264328.8.2012

  uchwała nr XVIII/135/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264228.8.2012

  uchwała nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu piotrkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264128.8.2012

  uchwała nr XVII/147/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.264028.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Regnów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263928.8.2012

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Cielądz z dnia 23 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263828.8.2012

  uchwała nr XV/125/2012 Rady Gminy Rusiec z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263728.8.2012

  wyrok nr Sygn. akt III SA/Łd 48/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263628.8.2012

  uchwała nr XX/178/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Szczerców

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263528.8.2012

  uchwała nr XX/177/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263428.8.2012

  uchwała nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263328.8.2012

  uchwała nr XX/150/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263228.8.2012

  uchwała nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania dotychczasowemu Miejskiemu Domowi Kultury w Sieradzu nazwy Sieradzkie Centrum Kultury i nadania mu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.263128.8.2012

  uchwała nr XXIII/424/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.