Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

 • decyzja nr OŁO-4210-1(2)/2009/204/IX/BW Prezesa Urzędu (...)24.1.2009

  decyzja nr OŁO-4210-1(2)/2009/204/IX/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2009r. . w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

 • uchwała nr XXVII/280/08 Rady Miejskiej w Łasku z (...)24.1.2009

  uchwała nr XXVII/280/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ostrów pomiędzy dogami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 106/1, 106/2, 110

 • uchwała nr XIX/168/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia (...)24.1.2009

  uchwała nr XIX/168/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Dobroń

 • uchwała nr XXVIII/204/08 Rady Miejskiej Biała Rawska (...)24.1.2009

  uchwała nr XXVIII/204/08 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski (fragmenty obszarów wsi: Chrząszczew, Chrząszczewek, Jelitów, Wola Chojnata i Wólka Lesiewska


 • uchwała nr XXXI/346/08 Rady Miasta Konstantynów Łódzki (...)23.1.2009

  uchwała nr XXXI/346/08 Rady Miasta Konstantynów Łódzki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego

 • uchwała nr XXXI/344/08 Rady Miasta Konstantynów Łódzki (...)23.1.2009

  uchwała nr XXXI/344/08 Rady Miasta Konstantynów Łódzki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego dla działek o nr ewid. 4, 5 i 6 położonych w obrębie geodezyjnym K-17

 • uchwała nr XXX/322/08 Rady Miasta Zduńska Wola z (...)22.1.2009

  uchwała nr XXX/322/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Zduńska Wola

 • uchwała nr NR XXVIII/199/2008 Rady Miejskiej w Strykowie (...)22.1.2009

  uchwała nr NR XXVIII/199/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany ?Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków we wsi Michałówek?

 • uchwała nr XXXI/308/08 Rady Miasta I Gminy Aleksandrów (...)22.1.2009

  uchwała nr XXXI/308/08 Rady Miasta I Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

 • uchwała nr XXVII/170/08 Rady Gminy w Szczercowie z (...)21.1.2009

  uchwała nr XXVII/170/08 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szczerców w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Bełchatów ? Trębaczew

 • uchwała nr XXVI/164/08 Rady Gminy w Szczercowie z (...)21.1.2009

  uchwała nr XXVI/164/08 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców

 • decyzja nr OŁO-4210-76(5)/2008/1337/IX/DS Prezesa (...)16.1.2009

  decyzja nr OŁO-4210-76(5)/2008/1337/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Elektrociepłowni Zduńska Wola Spółka z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Murarska 21

 • decyzja nr OKR-4210-89(6)/2008/2009/195/VII/WS Prezesa (...)16.1.2009

  decyzja nr OKR-4210-89(6)/2008/2009/195/VII/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chrzanowie oraz ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 28 lutego 2010 r.

 • decyzja nr OŁO-4210-57(10)2008/2862/III/LK Prezesa (...)16.1.2009

  decyzja nr OŁO-4210-57(10)2008/2862/III/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Koluszowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 stycznia 2010 roku

 • decyzja nr OŁO-4210-56(14)/2008/524/X/MN Prezesa Urzędu (...)16.1.2009

  decyzja nr OŁO-4210-56(14)/2008/524/X/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Poddębicach Sp. z o.o. i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 stycznia 2010 roku

 • decyzja nr OŁO-4210-74(3)/2008/654/IX/BG Prezesa Urzędu (...)16.1.2009

  decyzja nr OŁO-4210-74(3)/2008/654/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla Gminy Żychlin prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie

 • informacja nr OŁO-4210-51(6)/2008/4952/IV/RK Prezesa (...)15.1.2009

  informacja nr OŁO-4210-51(6)/2008/4952/IV/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ?Nasz Dom? w Opocznie

 • postanowienie nr OŁO-4210-33(19)/2008/641/IX/DS Prezesa (...)15.1.2009

  postanowienie nr OŁO-4210-33(19)/2008/641/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-33(16)/2008/641/IX/DS z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

 • decyzja nr OŁO-4210-54(6)/2008/4952/V/RK Prezesa (...)15.1.2009

  decyzja nr OŁO-4210-54(6)/2008/4952/V/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowej ?Nasz Dom? w Opocznie z siedzibą w Opocznie i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 stycznia 2010 roku

 • zarządzenie nr 388/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia (...)12.1.2009

  zarządzenie nr 388/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.