Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158422.8.2012

  uchwała nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158321.8.2012

  uchwała nr XX/75/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26.05.2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158221.8.2012

  uchwała nr 0007.188.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158121.8.2012

  zarządzenie nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody ?Bogdanieckie Grądy?.


 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.158021.8.2012

  zarządzenie nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Santockie Zakole?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.157921.8.2012

  uchwała nr XIX.108.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.157821.8.2012

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.157716.8.2012

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.157616.8.2012

  uchwała nr XVIII/104/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/157/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • uchwała nr 384/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r.16.8.2012

  uchwała nr 384/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r.

 • uchwała nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego (...)16.8.2012

  uchwała nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.

 • uchwała nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego (...)16.8.2012

  uchwała nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

 • uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego (...)16.8.2012

  uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.

 • informacja nr NU/0310-0040/12 Izby Skarbowej w Zielonej (...)13.8.2012

  informacja nr NU/0310-0040/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

 • uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 (...)13.8.2012

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 (...)13.8.2012

  uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie

 • uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 (...)13.8.2012

  uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gubin oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.

 • uchwała nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 (...)9.8.2012

  uchwała nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stargardzie Gubińskim

 • uchwała nr 375/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.9.8.2012

  uchwała nr 375/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.

 • uchwała nr II/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego (...)9.8.2012

  uchwała nr II/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 lipca 2012r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.