Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr 80/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr 73/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr VIII / 33 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/139/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposobu obniżania opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso /opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2010 Nr 56 poz. 727 z późn. zm./

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr VI.45.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.8.2011

  uchwała Nr X/ 76 /2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.12.8.2011

  uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.12.8.2011

  uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.