Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176222.8.2012

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176122.8.2012

  uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176022.8.2012

  uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/179/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175922.8.2012

  uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175821.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Dębica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dębica za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175721.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175621.8.2012

  rozporządzenie nr 1/2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LEŻAJSKU z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175521.8.2012

  uchwała nr XXXIII/457/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175421.8.2012

  uchwała nr XXXI/467/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175321.8.2012

  uchwała nr XX/229/2012 Rada Miejska w Brzozowie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175220.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowiec roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175120.8.2012

  zarządzenie nr 155/2012 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Kuryłówka za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175020.8.2012

  uchwała nr XXII/40/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Radymno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174920.8.2012

  uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2075R Malawa-Dobrzanka, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174817.8.2012

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174717.8.2012

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174617.8.2012

  uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174517.8.2012

  uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wólka Łamana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174417.8.2012

  uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Tarnawiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174317.8.2012

  uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Słoboda.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.