Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174217.8.2012

  uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ożanna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174117.8.2012

  uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174017.8.2012

  uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kulno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173917.8.2012

  uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kolonia Polska.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173817.8.2012

  uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jastrzębiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173717.8.2012

  uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dąbrowica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173617.8.2012

  uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzyska Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173517.8.2012

  uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173417.8.2012

  uchwała nr XVI/245/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Zawada.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173317.8.2012

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Czudec oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173217.8.2012

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173117.8.2012

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.173017.8.2012

  uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172917.8.2012

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172817.8.2012

  uchwała nr XIX(135)2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172716.8.2012

  uchwała nr XVII/3729/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/254/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172616.8.2012

  uchwała nr XVII/3728/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/698/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172516.8.2012

  uchwała nr XXI/130/12 Rady Gminy Medyka z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Medyka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172416.8.2012

  uchwała nr XXX/181/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jasło

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172316.8.2012

  uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasło dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.