Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170213.8.2012

  uchwała nr XXVII/280/12 Rady Gminy Solina z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polańczyk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170113.8.2012

  uchwała nr XXVII/279/12 Rady Gminy Solina z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170013.8.2012

  uchwała nr XXII/167/12 Rady Gminy Orły z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Orłach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169913.8.2012

  uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169810.8.2012

  sprawozdanie Rady Miasta Tarnobrzeg z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzeg za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169710.8.2012

  rozporządzenie nr 5/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 9 sierpnia 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Borowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169610.8.2012

  uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169510.8.2012

  uchwała nr XVIII/159/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczyna w latach 2012 - 2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169410.8.2012

  uchwała nr XXX/200/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów przemysłowych w dzielnicy Zasław w Zagórzu o nazwie ?Strefa Gospodarcza ? I?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16938.8.2012

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16928.8.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 6 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasiczyn, przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16918.8.2012

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16908.8.2012

  uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę własną Nr XX/153/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16898.8.2012

  uchwała nr XVII.111.2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16888.8.2012

  uchwała nr XVII.109.2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16878.8.2012

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16868.8.2012

  uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16857.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16847.8.2012

  uchwała nr XXXII/454/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stalowa Wola udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16837.8.2012

  uchwała nr XXXV/697/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 221/7/2011 ? część 1, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 ?Przybyszówka - Kantorówka?-1  przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.