Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72626.3.2012

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2012 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72526.3.2012

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Majdan Królewski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72426.3.2012

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72326.3.2012

  uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72226.3.2012

  uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Jarocin i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72126.3.2012

  uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2012 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72026.3.2012

  uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalania budżetu gminy Czermin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71926.3.2012

  uchwała nr XV.118.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71826.3.2012

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71726.3.2012

  uchwała nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71626.3.2012

  uchwała nr XIII.107.2012 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz w sprawie zmniejszenia opłaty  za wydanie prawa jazdy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71523.3.2012

  aneks nr 1/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2011 roku w Rzeszowie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71423.3.2012

  rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71323.3.2012

  uchwała nr VI/1265/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr Nr XVII/99/2012 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/76/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71223.3.2012

  uchwała nr VI/1247/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr Nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71123.3.2012

  uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Padew Narodowa na lata 2012 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71023.3.2012

  uchwała nr XXII/97/12 Rady Gminy Markowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawce i utworzenia Szkoły Filialnej im. Marii Konopnickiej w Tarnawce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70923.3.2012

  uchwała nr II/9/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 6 marca 2012r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70823.3.2012

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70723.3.2012

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Terminal paliw w miejscowości Łętownia?

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.