Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.71620.2.2012

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wykonania przez Miasto Gdańsk w latach 2009-2012 zadania publicznego powierzonego przez Miasto Sopot i Miasto Hel w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasach Gdańsk-Hel i Sopot-Hel

 • DZ. URZ. 2012.71520.2.2012

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2011 r. do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Pruszcz Gdański zawartego w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Pruszczu Gdańskim do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.71420.2.2012

  aneks nr 1 Rady Miasta Gdańska z dnia 2 czerwca 2011r. do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Sopot poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Sopocie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.71320.2.2012

  uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 • DZ. URZ. 2012.71220.2.2012

  uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2012- 2016

 • DZ. URZ. 2012.71120.2.2012

  uchwała nr XVI/307/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/499/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.71020.2.2012

  uchwała nr XVI/304/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.70920.2.2012

  uchwała nr XVI/302/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.70820.2.2012

  uchwała nr XXII/185/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smołdzino

 • DZ. URZ. 2012.70720.2.2012

  uchwała nr Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.70620.2.2012

  uchwała nr XV-177/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-128/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13 września 2007r. w sprawie nadania nazwy nowej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.70520.2.2012

  zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie organizacji ruchu drogowego w śródmieściu Pucka obejmującego Plac Wolności wraz z ulicami dojazdowymi

 • DZ. URZ. 2012.70420.2.2012

  uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2010-2014

 • DZ. URZ. 2012.70320.2.2012

  uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Stary Targ kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. 2012.70217.2.2012

  uchwała nr XI/87/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne

 • DZ. URZ. 2012.70117.2.2012

  uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2012 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2012.70017.2.2012

  uchwała nr XV/82/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kwidzyn.

 • DZ. URZ. 2012.69917.2.2012

  decyzja nr OWA-4210-93(6)/2012/13859/IIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w miejscowościach: Czarne, Gdańsk, Gdynia oraz Hel.

 • DZ. URZ. 2012.69817.2.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI-I.743.2.269.2011.TC Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.69717.2.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI.I.743.2.13.2012.IZ+EC Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012r.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.