Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158612.4.2012

  uchwała nr XXIV/334/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158512.4.2012

  uchwała nr XXIV/333/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158412.4.2012

  uchwała nr XXIV/332/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Technikum nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158312.4.2012

  uchwała nr XXIV/331/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 3, Technikum Uzupełniającego nr 3 i Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158212.4.2012

  uchwała nr XXIV/329/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158112.4.2012

  uchwała nr 114/XI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.158012.4.2012

  uchwała nr XIX/152/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157911.4.2012

  informacja nr OKA-4210-7(5)/2012/1258/VIII/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-7(4)/2012/1258/VIII/RZ/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157811.4.2012

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157711.4.2012

  sprawozdanie nr 0050.82.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157611.4.2012

  zarządzenie nr ORo.0050.229.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2012 r. w Domu Dziecka w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 67

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157511.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.102.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Miasta Wodzisław Ślaski lub będącym w jego zarządzie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157411.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.94.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/197/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157311.4.2012

  porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2012r. w sprawie kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157211.4.2012

  porozumienie nr PZD.031.5.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157111.4.2012

  porozumienie nr PZD.031.4.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81 w Pawłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.157011.4.2012

  porozumienie nr PZD.031.3.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - projekt

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.156911.4.2012

  porozumienie nr PZD.031.2.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Golasowickiej i Powstańców w Pielgrzymowicach - koncepcja

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.156811.4.2012

  porozumienie nr PZD.031.1.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Kraszewskiego i Korczaka w Golasowicach - koncepcja

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.156711.4.2012

  aneks nr 1 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 marca 2012r. do Porozumienia nr PZD.031.6.2011 z dnia 01.09.2011 r.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.