Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356030.8.2012

  uchwała nr 240/XV/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 206/XII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355927.8.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355827.8.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355727.8.2012

  informacja nr OKA?4110-9(10)/2012/271/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2012r. o decyzji WCC/87-ZTO-B/271/W/OKA/2012/RZ


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355627.8.2012

  informacja nr DPE-4110-15(7)/2011/2012/8033/MST Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod nazwą: Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355527.8.2012

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Bytom; Wojewody Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Bytom reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bytom w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Bytom

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355427.8.2012

  uchwała nr XVI/142/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355327.8.2012

  uchwała nr XX/235/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub mieszkalno - użytkowych, w których wykonano remont elewacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355227.8.2012

  uchwała nr XIX/136/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355127.8.2012

  uchwała nr 439/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.355027.8.2012

  uchwała nr 51/XXIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 września 2011 r. dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354924.8.2012

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31 maja 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354824.8.2012

  uchwała nr XXV/330/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354724.8.2012

  uchwała nr XXV/328/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354624.8.2012

  uchwała nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Profikaltyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354524.8.2012

  uchwała nr XXIV/316/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354424.8.2012

  uchwała nr XVI/191/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354324.8.2012

  uchwała nr XXII/207/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wodzisławiu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354224.8.2012

  uchwała nr BRM.0007.040.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.354124.8.2012

  uchwała nr 161(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.