Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258626.6.2012

  uchwała nr XXII/173/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258526.6.2012

  uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258426.6.2012

  uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258325.6.2012

  protokół Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012r. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miasta w Rudzie Śląskiej zarządzone na 24 czerwca 2012 r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258225.6.2012

  protokół Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012r. Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzone na 24 czerwca 2012 r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258122.6.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.258022.6.2012

  decyzja nr OKR-4210- 12(12)/2012/366/X/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257922.6.2012

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257822.6.2012

  sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257722.6.2012

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Cieszyn; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 18 czerwca 2012r. do Porozumienia Nr WO.0118-13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257622.6.2012

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 15 czerwca 2012r. do Porozumienia Nr WO.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Wisły

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257522.6.2012

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Wilamowice reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Wilamowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Wilamowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257422.6.2012

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Tarnowskie Góry reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Tarnowskie Góry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257322.6.2012

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Pilica reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Pilica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257222.6.2012

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257122.6.2012

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kochanowice z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Kochanowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Kochanowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Kochanowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.257022.6.2012

  uchwała nr XXI/279/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.256922.6.2012

  uchwała nr XVII/374/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.256822.6.2012

  uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.256722.6.2012

  uchwała nr 170/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Borki

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.