Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348620.8.2012

  informacja nr Adm.0151-322/12 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348520.8.2012

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348420.8.2012

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2011 rok 

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348320.8.2012

  sprawozdanie Wójta Gminy Chybie z dnia 28 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2011 r.


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348220.8.2012

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26 marca 2012r. z wykonania budżetu, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348120.8.2012

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 marca 2012r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz rocznego wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.348020.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.288.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/327/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r.w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pn. Teatr Nowy w Zabrzu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347920.8.2012

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 2 lipca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Zielona reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347820.8.2012

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Zabrze; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Zabrze reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347717.8.2012

  uchwała nr 249/XXIV/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gmiy Koszęcin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347617.8.2012

  uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora oraz określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347517.8.2012

  uchwała nr IV/24/11/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347416.8.2012

  informacja nr OKA-4210-38(10)/2012/190/XI/MMi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-38(9)/2012/190/XI/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347316.8.2012

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 13 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Kamienica Polska reprezentowaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Kamienica Polska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347216.8.2012

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kornowac z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Kornowac reprezentowaną przez Wójta Gminy Kornowac w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Kornowac

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347116.8.2012

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Mikołów; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Mikołów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Mikołów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Mikołów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.347016.8.2012

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Rybnik; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Rybnik reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Rybnik w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Rybnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.346916.8.2012

  uchwała nr XX/433/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10 o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.346816.8.2012

  uchwała nr XX/432/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11 o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.346716.8.2012

  uchwała nr XXXII/147/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/61/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla ktrych Gmina Rajcza jest organem prowadzącym

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.