Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.4.5314.1.2010

  uchwała nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.4.5214.1.2010

  uchwała nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.4.5114.1.2010

  uchwała nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.5014.1.2010

  uchwała nr XXXV/217/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Milionów


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.4914.1.2010

  uchwała nr XXXV/216/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.4814.1.2010

  uchwała nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.4714.1.2010

  uchwała nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.4614.1.2010

  uchwała nr XXXV/213/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cudków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.4514.1.2010

  uchwała nr XXXV/212/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Borowce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.4414.1.2010

  uchwała nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.4311.1.2010

  ogłoszenie Starosty Myszkowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych Ostrów, Przybynów, Wysoka Lelowska, Zaborze, w jednostce ewidencyjnej Żarki-obszar wiejski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.4211.1.2010

  ogłoszenie Starosty Lublinieckiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach Ciasna, Dzielna i Zborowskie gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.4111.1.2010

  uchwała nr XLV/607/09 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.4011.1.2010

  uchwała nr XXXVIII/482/ 2009 Rady Miasta Wisły z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr XXXVI/453/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.3911.1.2010

  uchwała nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Wisły z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.3811.1.2010

  uchwała nr XXXIX/458/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.3711.1.2010

  uchwała nr XXXIX/457/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.3611.1.2010

  uchwała nr XXXVI/215/09 Rady Gminy Świerklany z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/206/09 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.3511.1.2010

  uchwała nr XXVI/287/2009 Rada Miejska w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.3411.1.2010

  uchwała nr XXV/285/2009 Rada Miejska w Sośnicowicach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/227/09 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.