Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.138.1.2010

  uchwała nr 276/XXVII/09 Rady Gminy Mykanów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mykanów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.128.1.2010

  uchwała nr 275/XXVII/09 Rady Gminy Mykanów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.118.1.2010

  uchwała nr 274/XXVII/09 Rady Gminy Mykanów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.108.1.2010

  uchwała nr XXXIII / 303 / 09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łodygowice liczbu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) oraz okreslenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.98.1.2010

  uchwała nr XXXIII / 302 / 09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pietrzykowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.88.1.2010

  uchwała nr XXXVIII/520/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/488/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.78.1.2010

  uchwała nr XXXVII/516/2009 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Łaziska Górne i dostosowanie ich opisu do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.68.1.2010

  uchwała nr XXXVII/515/2009 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Łaziska Górne i dostosowanie ich opisu do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.58.1.2010

  uchwała nr XXXVII/506/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009r. wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 16 września 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.48.1.2010

  uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.38.1.2010

  uchwała nr 301/XXXII/2009 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.28.1.2010

  uchwała nr XXVIII/266/09 Rady Gminy Hażlach z dnia 19 listopada 2009r. Nr XXVIII/266/09 Rady Gminy Hażlach z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/158/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.18.1.2010

  uchwała nr XL/275/09 Rady Gminy Ciasna z dnia 12 listopada 2009r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.