Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.4253.2.2012

  uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4243.2.2012

  uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011

 • DZ. URZ. 2012.4233.2.2012

  uchwała nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4222.2.2012

  uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu


 • DZ. URZ. 2012.4212.2.2012

  uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza

 • DZ. URZ. 2012.4202.2.2012

  uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

 • DZ. URZ. 2012.4192.2.2012

  uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.4182.2.2012

  uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.4172.2.2012

  uchwała nr XIII/124/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.4162.2.2012

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 • DZ. URZ. 2012.4152.2.2012

  uchwała nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37

 • DZ. URZ. 2012.4142.2.2012

  uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

 • DZ. URZ. 2012.4132.2.2012

  uchwała nr XXI/437/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.4122.2.2012

  uchwała nr XXI/436/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.4112.2.2012

  zarządzenie nr 2.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.4102.2.2012

  zarządzenie nr 1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4091.2.2012

  uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.4081.2.2012

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.

 • DZ. URZ. 2012.4071.2.2012

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4061.2.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów w części określonej w § 1 pkt 1-3

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.