Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.4051.2.2012

  uchwała nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.4041.2.2012

  uchwała nr XIX/124/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.4031.2.2012

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2012.4021.2.2012

  uchwała nr XIV/69/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.


 • DZ. URZ. 2012.40131.1.2012

  uchwała nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2012.40031.1.2012

  uchwała nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.39931.1.2012

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.39831.1.2012

  uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 1999 roku

 • DZ. URZ. 2012.39731.1.2012

  uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych

 • DZ. URZ. 2012.39631.1.2012

  uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2012.39531.1.2012

  uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

 • DZ. URZ. 2012.39431.1.2012

  uchwała nr XII/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z gminy Starachowice

 • DZ. URZ. 2012.39331.1.2012

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2012.39231.1.2012

  uchwała nr XXII/138/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.39131.1.2012

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

 • DZ. URZ. 2012.39031.1.2012

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.38931.1.2012

  uchwała nr XIV/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - POŁUDNIE

 • DZ. URZ. 2012.38831.1.2012

  uchwała nr XIV/9/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia ?Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starachowice na lata 2012 ? 2016?

 • DZ. URZ. 2012.38731.1.2012

  uchwała nr XIV/6/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

 • DZ. URZ. 2012.38631.1.2012

  uchwała nr XIV/5/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.