Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.38531.1.2012

  uchwała nr XIV/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.38431.1.2012

  uchwała nr XIV/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.38331.1.2012

  uchwała nr XV/98/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.38231.1.2012

  uchwała nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.


 • DZ. URZ. 2012.38131.1.2012

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów

 • DZ. URZ. 2012.38031.1.2012

  uchwała nr XIX/425/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych - na terenie Miasta Kielce.

 • DZ. URZ. 2012.37931.1.2012

  uchwała nr XVIII/121/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • DZ. URZ. 2012.37831.1.2012

  uchwała nr XIV/93/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.37731.1.2012

  uchwała nr XIV/92/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.37631.1.2012

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.37531.1.2012

  uchwała nr XIII/121/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2012.37431.1.2012

  uchwała nr 119/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku- Kamiennej.

 • DZ. URZ. 2012.37331.1.2012

  uchwała nr 118/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym.

 • DZ. URZ. 2012.37227.1.2012

  zarządzenie nr 1/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 stycznia 2012r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Gagaty Sołtykowskie?

 • DZ. URZ. 2012.37127.1.2012

  ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Kazimierskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.37027.1.2012

  decyzja nr OKA-4210-69(11)/2011/2012/345/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Tarnowskie Góry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach

 • DZ. URZ. 2012.36927.1.2012

  decyzja nr OŁO-4210-42(13)/2011/2012/16532/V/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: SĘDZISZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sędziszowie

 • DZ. URZ. 2012.36827.1.2012

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.36727.1.2012

  uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.36627.1.2012

  uchwała nr XVI/145/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.