Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.204.238119.8.2011

  uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.204.238019.8.2011

  uchwała nr 49/X/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.204.237919.8.2011

  uchwała nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.203.237818.8.2011

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2010 rok


 • DZ. URZ. 2011.203.237718.8.2011

  uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

 • DZ. URZ. 2011.203.237618.8.2011

  uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Działoszyce

 • DZ. URZ. 2011.203.237518.8.2011

  uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce

 • DZ. URZ. 2011.203.237418.8.2011

  uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2011.203.237318.8.2011

  uchwała nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach

 • DZ. URZ. 2011.203.237218.8.2011

  uchwała nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków

 • DZ. URZ. 2011.203.237118.8.2011

  uchwała nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce

 • DZ. URZ. 2011.203.237018.8.2011

  uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.203.236918.8.2011

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.203.236818.8.2011

  uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. 2011.203.236718.8.2011

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik

 • DZ. URZ. 2011.202.236617.8.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I.4130.83.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy SolecZdrój z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę SolecZdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2011.202.236517.8.2011

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.34.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 27 uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica.

 • DZ. URZ. 2011.202.236417.8.2011

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 31 marca 2011r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. 2011.202.236317.8.2011

  uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/ 47 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.

 • DZ. URZ. 2011.202.236217.8.2011

  uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.