Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.238527.8.2012

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy za 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.238427.8.2012

  uchwała nr 31/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej oraz ustalenia przbiegu drogi "ciag ulicy Dęba Bartka i ulicy Bartkowe Wzgórze" położonej na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.238323.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.90.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik

 • DZ. URZ. 2012.238223.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Bogoria


 • DZ. URZ. 2012.238123.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.51.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/154/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów

 • DZ. URZ. 2012.238023.8.2012

  uchwała nr XXVI/56/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Szewna

 • DZ. URZ. 2012.237923.8.2012

  uchwała nr XXIX/58/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2012.237823.8.2012

  uchwała nr XXIX/56/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

 • DZ. URZ. 2012.237723.8.2012

  uchwała nr XVII/50/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.237623.8.2012

  uchwała nr XVII/47/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

 • DZ. URZ. 2012.237522.8.2012

  uchwała nr 35/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. 2012.237422.8.2012

  uchwała nr XXII.37.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.237322.8.2012

  uchwała nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.237222.8.2012

  uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi ?Siodła ? Jaworze - Chrusty? położonej na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.237122.8.2012

  uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.237022.8.2012

  uchwała nr XVII/53/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.236922.8.2012

  uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.236822.8.2012

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.236721.8.2012

  zarządzenie nr RG. 0151. 113. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.236621.8.2012

  uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.