Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.236521.8.2012

  obwieszczenie nr 2/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • DZ. URZ. 2012.236421.8.2012

  protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Starachowicach z dnia 20 sierpnia 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.236321.8.2012

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.236221.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria ? etap II


 • DZ. URZ. 2012.236121.8.2012

  uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria ? ETAP II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007roku

 • DZ. URZ. 2012.236021.8.2012

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ? uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 ? 2016?

 • DZ. URZ. 2012.235921.8.2012

  uchwała nr XIX/197/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2012.235821.8.2012

  uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2012.235720.8.2012

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.235620.8.2012

  uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.235520.8.2012

  uchwała nr XVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.235420.8.2012

  uchwała nr XXII/395/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.235320.8.2012

  uchwała nr XXII/394/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.235220.8.2012

  uchwała nr XXII/393/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.235120.8.2012

  ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Marszałku Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. 2012.235020.8.2012

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. 2012.234917.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.43.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/184/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów

 • DZ. URZ. 2012.234817.8.2012

  uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.234717.8.2012

  uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2012.234617.8.2012

  uchwała nr XXX/60/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.